Regler og Retningslinjer

Annonseregler for Kulmark.no (Del 1)

(“Lastebiler, Hengere og Annen Transport”, “Landbruksmaskiner og Utstyr”, “Skogsbruk og Maskiner” og “Anlegg og Maskiner”)

 

Annonsereglene er tilrettelagt for at alle brukere skal ha en trygg opplevelse på Kulmark. Kulmark AS oppfordrer alle brukere til å ha en saklig tone med hverandre når det gjelder annonsering og annen kommunikasjon. Bedrifter må ha et gyldig organisasjonsnummer i Norge for å kunne annonsere på Kulmark.no. Privatpersoner må ha en norsk gateadresse for å annonsere på Kulmark.no. Nedenfor finner du en oversikt med regler.

 

1.    Godkjennelse av Kulmarks regler

 • Ved å bruke Kulmarks tjenester, aksepterer du som annonsør (privat/bedrift) til enhver tid å være bundet til de gjeldende annonseregler som Kulmark AS (”Kulmark.no”) har oppgitt.

 

 • Våre annonseregler blir med jevne mellomrom oppdatert. Som bruker (privat/bedrift) er du selv ansvarlig for å holde deg oppdatert innen de gjeldende annonseregler.

 

 

2.    Bruk som strider mot annonsereglene  

 • Som (privat/bedrift) er du selv ansvarlig for innholdet som blir publisert i din egen annonse. Det vil si at annonsen må være i samsvar med Kulmarks  annonseregler og bedriftsregler (for bedriftsannonsører), andre lover og regler fra markedsføringsloven og annet øvrig lovverk i Norge.

 

 • Hvis en annonse strider mot våre annonseregler, har Kulmark AS retten til å fjerne annonsen fra Kulmark.no.

 

 • Kulmark.no vil så langt det er praktisk mulig gi beskjed på forhånd om sletting/fjerning av annonsen fra Kulmarks tjenester. Fjerning av annonser kan også forekomme uten forvarsel. Hvis brukeren (privat/bedrift) gjentatte ganger  bryter våre regler, kan Kulmark AS  blokkere tjenesten fra brukeren (privat/bedrift) uten å gi beskjed på forhånd.

 

 • Det samme gjelder for brukere (privat/bedrift) dersom Kulmark.no har grunn til å tro (eller oppdager) at en annonsør (privat/bedrift) er innblandet i ulovlige forhold knyttet til annonseringen på Kulmarks tjenester, eller ved at det foreligger andre særegne grunner til at videre annonsering ikke kan aksepteres på Kulmarks tjenester. Det samme gjelder om det forekommer gjentatte klager fra brukere (privat/bedrift/andre) eller andre typer antydninger på at avtaler brytes.

 

 • Når en bruker (privat/bedrift) blir ekskludert fra Kulmarks tjenester,  blir samtlige av brukerens annonser på Kulmarks tjenester automatisk slettet. Annonsene vil bli fjernet automatisk uten forvarsel fra Kulmark AS. I slike tilfeller gis det ingen refusjon for annonsegebyret, da brukeren (privat/bedrift) er blitt ekskludert på grunn av gjentatte regelbrudd på Kulmarks tjenester.

 

 

3.    Beskrivelse og avgrensning av Kulmarks tjenester

 • Kulmarks tjenester gir brukerne (privat/bedrift) tilgang til å annonsere ulike kjøretøy/maskiner/utstyr/objekter etc, til salgs på Kulmark.no.

 

 • Kulmarks tjenester skal ikke brukes til annonsering av andre tjenester, som reparasjoner, installering av utstyr og lignende.

 

 • Annonsene knyttet til ”Lastebiler, Hengere og Annen Transport”, ”Landbruksmaskiner og Utstyr”, ”Skogsbruk og Maskiner” og ”Anlegg og Maskiner” må kategoriseres etter ulike kriterier. Disse kriteriene er geografisk plassering (postnummer og poststed), salgsform (underkategori produktet tilhører), pris m.m. Kriteriene gjør det enklere for brukerne (privat/bedrift) å søke frem til relevante annonser.

 

 • Dersom en annonse er plassert i feil kategori fra en bruker (privat/bedrift), forbeholder Kulmark.no seg retten til å henvise annonsøren (privat/bedrift) til å endre annonsen slik at den havner i riktig kategori. Hvis ikke annonsøren flytter annonsen innen en viss tidsperiode (7 dager), har Kulmark AS rett til å flytte annonsen til riktig kategori. Dersom det oppstår tekniske problemer eller hvis det av andre årsaker ikke er mulig å flytte annonsen, vil annonsen bli stanset fra Kulmark AS. Annonsøren vil bli direkte kontaktet over telefon eller via e-post. Kulmark.no vil løse problemet så fort som mulig.

 

 • Når brukeren (privat/bedrift) har godkjent våre vilkår før kjøp og betalt for tjenesten, anses tjenesten som påbegynt ved publisering av annonsen. Det er dermed ingen angrerett jf. angrettloven paragraf (§) 22 bokstav c.  

 

 

4.    Innholdet i en annonse på Kulmarks tjenester

 • Innholdet i annonsen skal beskrive kjøretøyet/maskinen/utstyret/objektet som er til salgs på Kulmarks tjenester. Alt annet av annonsebudskap som ikke er relevant for objektet, er ikke tillatt. Det samme gjelder tittelen i annonsen som settes inn på Kulmarks tjenester.

 

 • Tekst, video eller bilder som oppfattes som støtende (upassende språk og bilder) er ikke tillatt å bruke på Kulmarks tjenester. Hvis noe slikt forekommer har Kulmark AS retten til å fjerne annonsen fra Kulmarks tjenester. I slike tilfeller må Kulmark.no gi en advarsel til brukeren (privat/bedrift). Om dette forekommer flere enn tre ganger, har Kulmark AS retten til å blokkere og utelukke brukeren (privat/bedrift) fra Kulmarks tjenester for evig tid.

 

 • Tekstfelt som forekommer i annonser (for eksempel "pris", ”år”, ”modell” etc.) skal ikke brukes til annet enn at brukeren (privat/bedrift) oppgir tekniske spesifikasjoner på kjøretøy/maskiner/utstyr/objekter. Dette er for eksempel tekst som "løp og kjøp", ”billig”, ”beste kjøpet” etc.

 

 • Bildene/videoene som opplastes i en annonse, skal knyttes til det konkrete kjøretøyet/maskinen/utstyret/objektet som er til salgs fra brukeren (privat/bedrift). Det er derfor ikke tillatt å bruke annen tekst eller andre bilder som ikke er knyttet til produktet man selger. Formålet er å unngå salg av andre produkter enn selve det konkrete kjøretøyet/maskinen/utstyret/objektet fra brukeren (privat/bedrift).

 

 • Kulmark.no gir ikke tillatelse til å sette inn flere kjøretøy/maskin/utstyr/objekt i samme annonse. Hvis kjøretøyet/maskinen/utstyret/objektet blir solgt eller trukket fra markedsplassen Kulmark.no, kan ikke annonseplassen benyttes til å annonsere andre kjøretøy/maskiner/utstyr/objekter, jf. avsnitt 8.

 

 

5.    Særegne regler om kjøretøy og maskiner

 • Kulmark AS har rett til kontrollere at kjøretøy/maskin/utstyr/objekt som brukeren (privat/bedrift) annonserer, befinner seg i Norge. Kulmark.no kan derfor be om registreringsnummer, tolldeklarasjon eller andre viktige dokumenter fra annonsør/brukeren (privat/bedrift).

 

 • Dersom en bruker (privat/bedrift) setter inn en annonse i for eksempel ”Trailer, Henger og Annen Transport” under kr. 60.000” og den faktiske salgsprisen er høyere, har Kulmark AS rettigheten til å fjerne annonsen. Det gis heller ikke noen refusjon for rubrikkannonsegebyret til brukeren (privat/bedrift). Hvis en bruker (privat/bedrift) gjentar dette, fører det til ekskludering.

 

 

6.   Salgsprisen i annonsen som settes inn på Kulmark.no

 • Den oppgitte prisen i en annonse som settes inn på Kulmarks tjenester skal kun gjenspeile hva kjøretøyet/maskinen/utstyret/objektet faktisk koster. Prisen skal inkludere mva. Prisen skal da ekskludere omregistrering om dette er nødvendig. Hvis en bruker (privat/bedrift) ønsker å vise til pris eksklusive mva., har vedkommende (privat/bedrift) muligheten til å opplyse om dette i fritekstfeltet kalt ”beskrivelse” av produktet. Det er viktig at prisen i ”prisfeltet” kun gjenspeiler kjøretøyet/maskinen/utstyret/objektets virkelige pris inklusive mva. Her må brukeren ta hensyn til produktets tilstand (om det er brukt eller nytt).

 

 • Hvis det forekommer en omregistreringsavgift skal dette spesifiseres i eget felt i annonsen: ”beskrivelse” av produktet. Brukeren (privat/bedrift) er ansvarlig for at omregistreringsavgiften er i overensstemmelse med regler og lover fra staten og andre organer.  

 

 • Kulmark.no fjerner annonser som ikke inneholder en realistisk salgspris. Kulmark.no har derfor rett til å fjerne slike annonser uten å gi advarsel til brukeren (privat/bedrift).

 

 • Hvis kjøretøyet/maskinen/utstyret/objektet ikke har vært registrert i Norge tidligere, må avgifter som ”merverdiavgift”, ”engangsavgift” og ”eventuelle andre avgifter” ved import være inkludert i prisen som oppgis i annonsen fra brukeren (privat/bedrift).

 

 

7.    URL-koblinger til andre nettsider i annonser på Kulmark.no

 • Kulmark AS gir ikke tillatelse til å oppgi nettadresser til andre uavhengige sider, hvor mer informasjon om produktet kan oppgis. Det er heller ikke tillatt å oppgi adresser til hjemmesider tilhørende private brukere eller andre nettsider som åpenbart markedsfører en ekstern tjeneste eller produkt. Det er heller ikke lov å bruke nettsider på annonser som kobles til unødvendig spam (reklame etc.), ulovlige nettsider (som ikke er tillatt for brukere å besøke), pornografiske nettsider eller lignende.

 

 • Kulmark AS tillater ikke annonser som henviser til konkurrenter. Kulmark.no forbeholder seg retten til å vurdere om henvisningen/nettstedet tillates eller ikke. Kulmark AS har rett til å fjerne en annonse som bryter disse reglene.

 

 • Bedrifter kan henvise til egen hjemmeside.

 

 • Det er tillatt å henvise til Youtube og Vimeo i Video-opplastning.

 

 

8.    Gjenbruk av annonser og videresalg av annonser

 • Gjenbruk av annonser eller videresalg av annonser på Kulmark.no er ikke tillatt.

 

 • Hvis Kulmark AS blir gjort oppmerksom på tilfeller av gjenbruk eller videresalg, vil annonsøren kunne bli ekskludert fra Kulmarks tjenester. Det vil si at brukeren (privat/bedrift) mister tilgang til Kulmarks tjenester og at alle vedkommendes annonser vil bli fjernet fra Kulmarks tjenester.

 

 

9.    Ansvarsforhold ved å annonsere på Kulmark.no

 • Ved å annonsere på Kulmarks tjenester er du som bruker (privat/bedrift) fullt ansvarlig for innholdet i egen annonse. Det vil si at innhold som fritekst (beskrivelse) og spesifikasjoner som pris, avgifter etc. skal være nøyaktige.

 

 • Annonsering i kategoriene: “Lastebiler, Hengere og Annen Transport”, “Landbruksmaskiner og Utstyr”, “Skogbruk og Maskiner” og “Anlegg og Maskiner” skal forekomme i samsvar med Kulmarks annonseregler som er beskrevet i dette dokumentet.

 

 • Kulmark.no er kun formidler av annonsen og er ikke ansvarlig for innholdet i annonsen. Kulmark.no er heller ikke ansvarlig for objektet i en annonse eller handelen mellom ulike parter,utover det ansvaret som følger av e-handelslovens regler og lover.

 

 • Kulmark AS står ikke ansvarlig for tap som annonsøren måtte påføres. Dette er tap som kan følge av tekniske feil eller andre feil ved tjenesten. Det kan også være utover kostnaden for annonsen, med mindre Kulmark har utvist forsett eller grov uaktsomhet og skadefølgene er påregnelige.

 

 • Dette er med mindre Kulmark AS har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Det kan eventuelt omfatte de skadefølgene som er påregnelige. I disse tilfellene er Kulmark AS heller ikke ansvarlige for tap som brukeren (private/bedriften) måtte påføres som følge av sletting av annonse(r).

 

 • Indirekte tap vil heller ikke dekkes av Kulmark AS.

 

 

10.    Bruk av tekst, video og bilder i annonser på Kulmark.no

 • Bildene som settes inn i annonsen, skal alltid være knyttet til det konkrete kjøretøyet/maskinen/utstyret/objektet som er til salgs. Det er ikke tillatt å bruke tekst, video eller bilder der målet er å formidle andre varer eller tjenester i en annonse på Kulmark.no

 

 • Hvis det brukes illustrasjoner som bilder, må dette forklares i beskrivelsen i annonsen.

 

 • På Kulmarks tjenester er det ikke tillatt å kopiere tekst, video eller bilder fra andre annonser på Kulmark.no. Det er heller ikke tillatt å gjøre dette fra rettighetshaver (jf. åndsverkloven).

 

 • Hvis innholdet i bildet kan knyttes til en enkeltperson, plikter brukeren (privat/bedrift) å ha fått eksplisitt forhåndssamtykke fra den avbildede. Dette er for å sette inn bildene og bruke dem i en annonse på Kulmarks tjenester, samt til å overføre bruksrett som nevnt over.

 

 • Kulmark AS har rett til å bruke ethvert bilde/illustrasjon/tekst og video som er lagt ut på Kulmarks tjenester, herunder lagring og fremstilling av nye eksemplarer, samt  tilgjengeliggjøring for alle i opprinnelig eller endret form. Dette er i forbindelse med ethvert formål knyttet til drift, samt markedsføring av eller på Kulmars tjenester. Brukeren (privat/bedrift) forstår og er ansvarlig for at annonsøren (private/bedriften) har rett til å sette inn bildene på Kulmarks tjenester. Brukeren (privat/bedrift) forstår og er ansvarlig for at overføringen er slik som bruksretten er forklart i dette vilkåret.

 

 

11.    Endringer på Kulmarks tjenester

 • Kulmark.no forbeholder seg retten til å gjøre endringer i tjenestene. Kulmark.no kan og må gjøre forbedringer i forhold til Kulmarks tjenester for å optimalisere brukervennlighet og sikkerhet for brukerne (privat/bedrift). 

 

 • Kulmark.no er ansvarlig for å varsle brukerne (private/bedrifter) om at Kulmark.no endrer eller oppdaterer tjenestene. Kulmark.no vil gjøre sitt beste for å gi denne beskjeden i rimelig tid, og senest innen endringen trer i kraft.

 

 • Hvis oppdateringene eller endringene er av ubetydelig art og/eller ikke har vesentlig betydning for brukerne (privat/bedrift/andre), vil endringer forekomme uten varsel.

 

 • Hvis endringene skulle ha en innvirkning på innholdet i annonsene, er brukeren (privat/bedrift) selv ansvarlig for å oppdatere annonsen(e) med hensyn til pris, tekst, bilder, spesifikasjoner osv. (jf. annonsereglenes avsnitt 1).

 

 

12.    Lagring og utlevering av informasjon

 • Kulmark AS er svært opptatt av at svindel og andre tvister ikke skal forekomme på Kulmarks tjenester. Kulmark AS er derfor ekstremt opptatt av å forebygge svindel og tvister, der Kulmark AS forbeholder seg retten til å lagre annonser i opptil 5 år. Kulmark AS gjør dette for å kunne videresende informasjon om brukeren (privat/bedrift) eller rubrikkannonse(ne) til politiet eller andre offentlige myndigheter dersom noe skulle forekomme. (Jf. personopplysningsloven § 8).

 

 • Som bruker (privat/bedrift) samtykker du til at Kulmark AS kan videresende annonser til tredjeparter etter en interesseavveining. Dette kan for eksempel være for å avklare konkrete tvister om annonseobjektet eller lignende. (Jf. personopplysningsloven § 8).

 

 

Annonseregler for Kulmark.no (Del 2)

(“Bygg og Oppussing”, “Redskap for Vinter og Sommer”, “Fiske, Jakt og Friluftsliv”,“Dyr, Utstyr, Stallplass og Fôr” og "Bil").

 

Annonsereglene er tilrettelagt for at alle brukere skal ha en trygg opplevelse av Kulmark. Kulmark AS oppfordrer alle brukere til å ha en saklig tone med hverandre når det gjelder annonsering og annen kommunikasjon. Bedrifter må ha et gyldig organisasjonsnummer i Norge for å kunne annonsere på Kulmark.no. Privatpersoner må ha en norsk gateadresse for å annonsere på Kulmark.no. Nedenfor finner du en oversikt med regler.

 

1. 

a) Lag pene, ryddige og riktige annonser

 • Beskrivelse av annonsen:
  • En annonse kan være kreativ og morsom, men husk at annonsen skal være sannferdig og ikke villedende. Det er derfor viktig at varen beskrives nøyaktig fra selgeren, der egne meninger om andre konkurrenter, lover, personer eller varer holdes for seg selv. 

 

 • Kun én vare per annonse:
  • For å gjøre det enklest mulig har Kulmark AS bestemt at brukerne (private/bedrifter) kun har én vare per annonse. Husk å plassere varen i riktig hoved- og underkategori. Trengs det hjelp med dette, vennligst kontakt oss over e-post: post@kulmark.no

 

 • Redigere annonsen:
  • Om brukerne (private/bedrifter) stanser en rubrikkannonse før annonsetiden har gått ut og ønsker å annonsere samme vare på nytt, må brukeren selv kjøpe ny annonseplass. 

 

 • Bilder i annonser:
  • Bildene i en annonse skal omhandle varen. Bilder som inneholder annen informasjon enn det som omfattes av disse retningslinjene,vil bli fjernet fra Kulmarks tjenester. Kulmark.no godkjenner ikke bilder som kan være støtende (for eksempel pornografiske bilder). 

 

 • URL-koblinger
  • Kulmark AS gir ikke tillatelse til å oppgi nettadresser til andre uavhengige sider, hvor mer informasjon om produktet kan oppgis. Det er heller ikke tillatt å oppgi adresser til hjemmesider tilhørende private brukere eller andre nettsider som åpenbart markedsfører en ekstern tjeneste eller produkt. Det er heller ikke lov å bruke nettsider på annonser som kobles til unødvendig spam (reklame etc), ulovlige nettsider (som ikke er tillatt for brukere å besøke), pornografiske nettsider eller lignende.

 

 • Kulmark AS tillater ikke annonser som henviser til konkurrenter. Kulmark.no forbeholder seg retten til å vurdere om henvisningen/nettstedet tillates eller ikke. Kulmark AS har rett til å fjerne en annonse som bryter disse reglene.

 

 • Bedrifter kan henvise til egen hjemmeside.

 

 • Tittelens søkeord i annonsen:
  • Det er viktig at nøkkelordene gir en nøyaktig beskrivelse av varen. Det er ikke tillatt å bruke irrelevante ord for å tiltrekke mer oppmerksomhet. Om dette forekommer, vil  Kulmark.no gi en advarsel til brukeren.(privat/bedrift). Etter tre advarsler har Kulmark.no rett til å fjerne annonsen og blokkere brukeren fra Kulmarks tjeneste.

 

 • Språket i en annonse:
  • Vi anbefaler at annonsen skrives på norsk. Dette er fordi Kulmarks tjenester er ment for norske brukere. Det er lov å skrive en annonse på engelsk, men vi anbefaler det ikke.

 

 • Opphavsrett til bilder og tekst i annonser:
  • Kulmark.no har lov til å bruke bilder, video og innhold fra ulike annonser på Kulmarks tjenester i kommunikasjon og markedsføring som vi bedriver. Det er derfor viktig at brukerne (private/bedrifter) kun legger ut tekst, video og bilder som det er greit at Kulmark.no kan bruke. Det er derfor ikke lov for brukerne å legge ut bilder med gjenkjennbare personer.
  • Det er også viktig at brukerne (private/bedrifter) som benytter andres tekster, videoer og bilder, innhenter samtykke hos de som har opphavsretten til det gjeldende materialet. Dette er brukerens eget ansvar.

 

 • Prisen i en annonse:
  • Det er viktig at brukerne (private/bedrifter) setter en reell pris i forhold  til varen som er til salgs. Hvis du er usikker på hvilket beløp som kan forventes for et bestemt produkt, kan du søke etter lignende produkter på Kulmarks tjenester. Hvis ikke dette hjelper, anbefaler vi at du tar kontakt med en autorisert forhandler. Om prisen ikke er reell, har Kulmark.no lov til å stanse annonsen. Den reelle prisen skal gjenspeile hva varen faktisk koster inkl. mva.

 

 • Brukerne (private/bedrifter) er selv ansvarlige:
  • Brukerne (private/bedrifter) er selv ansvarlige for å sette inn en annonse. Det er derfor viktig at man aldri får andre personer til å sette inn en annonse. Det er din oppgave som bruker (privat/bedrift).

 

 • Når varen er solgt:
  • Når varen er solgt har brukerne (private/bedrifter) selv ansvar for snarest mulig å fjerne annonsenfra Kulmarks tjenester. Hvis dette ikke gjøres, vil det kunne oppstå unødvendige samtaler mellom individer, noe som kan føre til klaging og konflikt.. Kulmark.no er ikke ansvarlig for å fjerne en annonse for et produkt som er solgt. Det er brukeren (private/bedrifter) som selv må gjøre dette. Kulmark.no vil fjerne annonsen etter at tidsperioden er utløpt.

 

b) Bil

 • Annonser for biler man ønsker å kjøpe er ikke tillatt på kulmark.no.

 

 • Ombygde biler skal registreres med den modellen som står oppført hos Statens Vegvesen. Kulmark.no forbeholder seg retten til å stanse bilannonser som bryter kulmarks annonseregler. 

 

 • Bilen som annonseres på kulmark.no må fysisk befinne seg i Norge. Det er ikke tillatt å annonsere biler som ikke befinner seg i Norge. 

 

 • Dersom bilen ikke har vært registrert i Norge tidligere skal merverdiavgift, engangsavgift og eventuelle andre avgifter som tilkommer ved import inkluderes i prisen.

 

 • Bilannonser som selges under salgsformen "Auksjon":  Prisen på bilen skal representere den reelle minsteprisen som man kan kjøpe bilen for. Det er viktig at prisene oppdateres jevnlig og minimum en gang hver dag slik at prisen på bilen er korrekt i henhold til siste bud.

 

 

2. Varer vi ikke tillater på Kulmarks tjenester

 • Ulovlige varer eller dyr som det ikke er lov å selge, markedsføre, eie eller bruke i i Norge, er ikke tillatt på Kulmarks tjenester.

 

 • Det er ikke tillatt å annonsere for lotterier på Kulmarks tjenester.

 

 • Det er ikke tillatt å  annonsere for rabattkort, invitasjoner og andre typer bonuskort, eller medlemskap for klubber eller lignende på Kulmarks tjenester.

 

 • Det er ikke tillatt å annonsere for loppemarkeder, garasjesalg eller lignende varianter på Kulmarks tjenester.

 

 • Det er ikke tillatt å annonsere for nettverkssalg eller pyramidespill på Kulmarks tjenester.

 

 • Det er ikke tillatt å selge valuta av noe slag på Kulmarks tjenester.

 

 • Det er ikke tillatt å sette inn annonser som oppfattes støtende på Kulmarks tjenester. Dette kan gjelde salg av pornografi, erotiske leker og utstyr, samt salg av sex eller lignende.

 

 • Det er ikke tillatt å annonsere for utstyr som brukes i ulovlig virksomheter på Kulmarks tjenester.

 

 • Det er ikke tillatt å annonsere for piratkopier på Kulmarks tjenester. Dette er varehandel som Kulmark AS ikke støtter. Kulmark.no står heller ikke for kriminelle nettverk.

 

 

3. Veiledende regler angående annonsering av ”dyr”, ”våpen”, ”antikviteter” og ”billetter” på Kulmark.no

 • Hvis det annonseres for kopier eller piratkopier av antikk/samlerobjekter, må dette merkes tydelig i annonsen fra brukerne (private/bedrifter).

 

 • Det er ikke tillatt å selge dyr som ikke er tillatt i Norge på Kulmarks tjenester. Unge dyr/dyreunger bør heller ikke selges hvis de er for unge. Følg norsk lov og regelverk fra Mattilsynet om dette. Hvis reglene brytes vil Kulmark kontakte Mattilsynet og/eller andre relevante virksomheter . Annonsen vil fjernes fra Kulmarks tjenester.

 

 • Kulmark.no tillater ikke salg av dyr  som importeres fra Sverige. Alle dyr må være registrert i Norge og være lovlige. Salg av dyr fra andre land tillates ikke på Kulmarks tjenester.

 

 • Det er ikke tillatt å selge billetter på Kulmarks tjenester.

 

 

4. Annonser som ikke er tillatt på Kulmark.no

 • Boliger, flybilletter, jobber og tjenester er ikke kategorier på Kulmark.no. Kulmark er et nisjemarked som fokuserer på kjøp og salg av maskiner, nyttekjøretøy og landbruksutstyr. Vi vil fjerne annonser som ikke hører hjemme på Kulmarks tjenester.

 

 

5. Bedrifter må registrere seg som bedrift på Kulmark.no

 • Privatannonsering er kun for privatpersoner og ikke for bedrifter. For bedrifter gjelderandre priser og fordeler. Det er også andre lover og regler for bedrifter når det gjelder kjøp og salg på Kulmark.no (Se kjøpsloven).

  

 • Det er viktig at brukere på Kulmark.no gjør seg kjent med om selgeren er en bedrift eller en privatperson.

 

 • For å bli en bedriftskunde på Kulmark.no må følgende betingelser innfris: 
  1. Du har kjøpt (produsert) produkter som du skal selge videre.
  2. Du selger flere like varer over en periode.
  3. Du tjener penger på det du selger.
  4. Du har en fysisk butikk eller et lager, samt åpningstider, prisinformasjon eller lignende.
  5. Du driver et eget aksjeselskap eller enkeltpersonforetak og har et organisasjonsnummer og kontaktperson.

 

 

6. Håndtering av regelbrudd på kulmark.no

 • Kulmark.no forbeholder seg retten til å kontrollere alle annonser som settes inn på Kulmarks tjenester. Hvis annonsen bryter annonsereglene, har Kulmark.no rett til å fjerne annonsen uten varsel. Dette gjelder også annonser som allerede ligger ute på Kulmarks tjenester.

 

 • Kulmark.no har rett til å ekskludere brukere (private/bedrifter) som bryter annonsereglene gjentatte ganger (mer enn tre ganger). Dette gjelder også ved gjentatte klager på brudd på kjøpsloven, ved politianmeldelser, misbruk av Kulmarks tjenester eller andre former for uakseptabel atferd.

 

 • Kulmark.no refunderer ikke penger for kjøp av oppsalgsprodukter på annonser som blir avvist grunnet regelbrudd. 

 

 

7. Andre forhold ved annonsereglene

 • Kulmark AS lagrer annonsedata i minimum 5 år etter at annonsen er utløpt. Vi kan ikke garantere at annonsedata på utgåtte annonser blir lagret for alltid.  Utlevering av informasjon om en annonse vil kun gjøres til den opprinnelige annonsøren eller til politiet og andre offentlige myndigheter. Kulmark.no kan også utlevere informasjon om annonsen til en avtalemotpart, men kun dersom opplysningene er nødvendige for å avklare en tvistesituasjon iht. personopplysningsloven §8.

 

 • Kulmark.no kan på bakgrunn av disse reglene foreta endringer på egne tjenester uten samtykke fra brukerne (private/bedrifter). Eksempler på dette er design, layout, søkefunksjoner, kategoristruktur og lignende.

 

 • Hvis brukerne (private/bedrifter) har hatt tekniske problemer med sine annonser på Kulmark.no, kan brukerne (private/bedrifter) kontakte Kulmark.no for å forlenge publiseringstiden. Før forlengelsen eventuelt innvilges, må problemene bevises overfor Kulmark AS. Hvis tekniske problemer overfor brukerne vedvarer i flere dager(private/bedrifter), kan brukerne (private/bedrifter) få tilbakebetalt pengenefor annonsen. Kulmark.no kompenserer ikke for tapt salg, manglende respons eller lignende.

 

 • Kulmark.no kan i visse tilfeller tilbakebetale pengesummer for annonser som ikke godkjennes. Dette gjelder kun i tilfeller der det er tvil om fortolkningen av annonsereglene i dette dokumentet.

 

 

 

Oppdatert 29. februar 2016.

Kulmark AS                                                                                   

Regler for bannerannonsering

 

1.Bedrifter med gyldig organisasjonsnummer kan annonsere via bannere på Kulmark.no. Kulmark.no har rett (uten å si ifra) til å fjerne bannere som ikke følger bannerreglene og retningslinjer. Dette kan være bannere som ikke stilles riktig i henhold til markedsføringsloven, er godkjent fra andre i deres foretak, etc. Det kan også gjelde bannere som bruker unødvendige mengder dataprosessering (CPU). Bedrifter er selv ansvarlige for å lage egen banner og er ansvarlige for innholdet i bannere. Kulmark.no er ikke ansvarlig for å lage bannere for andre aktører. Det er viktig at bannerannonser sendes via e-post til Kulmark AS senest 1 uke før startdato (lansering). Startiden for alle bannere vil være mandag morgen kl.00:01 og slutter søndag kl.23.59. (1 uke liggetid). Bannerannonser kjøpes der og da og gebyr kan dermed ikke refunderes. Hvis bannere skal endres,må Kulmark AS varsles snarest mulig før startdato.

Send ferdig bannerannonse til e-post: post@kulmark.no

Husk å send referansenummer, bannerfil, URL-kobling og selskapsnavn. 

Hvis HTML/HTML5 banner format velges må banneren være responsiv og embedded.

 

Takk!

Team Kulmark

 

Generelle vilkår

 

Ved å registrere eller bruke Kulmarks tjenester, samtykker du som bruker til betingelsene og vilkårene som beskrives i denne brukeravtalen.

 

1. Generelt

 • Kulmark.no er en markedsplass på internett som gjør det enkelt for privatpersoner og bedriftskunder å finne, kjøpe og selge maskiner, nyttekjøretøy og landbruksutstyr etc. Kulmark.no er en tjeneste som fungerer som et bindeledd mellom kjøper og selger. Kulmark AS er ikke ansvarlig for salgsavtaler på Kulmarks tjenester. Alle salgsavtaler inngås mellom kjøper og selger. Kulmark er ikke ansvarlig for informasjon og annet innhold som presenteres i en annonse.

 

2. Registrering

 • Det er gratis å registrere seg som bruker (privat/bedrift). For å kunne kjøpe, selge eller kontakte selger på Kulmark.no må man registrere seg på Kulmark.no. Registeringsprossesen krever at brukerne oppgir personopplysninger. Kulmark.no lagrer all informasjon i en egen database slik at brukeren ikke trenger å oppgi den samme informasjonen på nytt (Cookies). Personer under 18 år har ikke lov til å registrere og opprette brukerkonto på Kulmark.no. Kulmark.no krever at alle personopplysninger er riktige. Endringer knyttet til personopplysninger må oppdateres øyeblikkelig. Kulmark.no har rett til å slette profiler ved mistanke om at brukerne har oppgitt feil eller unøyaktig informasjon eller hvis brukerne ikke følger betingelsene og vilkårene i denne brukeravtalen. Konfidensiell data som passord og brukernavn ligger som ansvar hos brukerne. Kulmark.no anbefaler at brukerne behandler passord og brukernavn konfidensielt.   

 

3. Personvern

 • Det er viktig at brukerne til Kulmark.no forstår hvordan informasjonen som legges igjen på Kulmarks tjenester håndteres. All behandling av brukerens personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. Du kan lese mer om Kulmarks personvernerklæring her: Personvernerklæring.

 

4. Annonsering

 • Når brukerne legger ut en annonse,vil annonsen publiseres på Kulmarks tjenester. Brukerne er ansvarlige for å legge ut egne annonser. Kulmark.no legger ikke ut annonser for brukerne. Kulmark AS har rett til å nekte annonser hvis annonsen ikke følger annonsereglene. Les mer om annonseregler her: Annonseregler. Kulmark AS har rett til å utestenge brukere som ikke følger skikk og bruk eller opptrer uprofesjonelt. Du samtykker i å være bundet av garantien, prisen og annen informasjon du oppgir i annonsen. Når varen er solgt, har du som bruker ansvar for å  fjerne annonsen. Kulmark.no har ikke ansvar for å fjerne annonser etter at handelen er gjennomført. Brukeren har rett til å fjerne annonsen når som helst. Kulmark AS gjør alt for å kunne forhindre svindel. Dessverre kan ikke all svindel stanses.For å gjøre Kulmarks tjenester så sikre som mulig,gjennomfører Kulmark.no sikkerhetskontroll på hver enkelt annonse. Kontrolltiden varierer, men det vil ikke ta mer enn 72 timer til annonsen blir synlig på Kulmarks tjenester. Kulmark AS er nødt til å returnere annonsens gebyr hvis Kulmark.no mislykkes i å legge ut en annonse som blir godkjent. Annonsegebyret må ikke returneres hvis annonsen forblir upublisert på grunn av faktorer utenfor Kulmarks kontroll eller av grunner som Kulmark.no ikke med rimelighet har kunnet forutse eller forhindre.

 

5. Videresalg av annonseplass

 • Brukeren har ikke rett til å videreselge annonseplass på Kulmark.no til andre.

 

6. Bannerannonsering

 • Bedrifter med gyldig organisasjonsnummer kan annonsere via bannere på Kulmark.no. Kulmark.no har rett (uten å si ifra) til å fjerne bannere som ikke følger bannerreglene og retningslinjer. Dette kan være bannere som ikke stilles riktig i henhold til markedsføringsloven, er godkjent fra andre i deres foretak, etc. Det kan også gjelde bannere som bruker unødvendige mengder dataprosessering (CPU). Bedrifter er selv ansvarlige for å lage egen banner og er ansvarlige for innholdet i bannere. Kulmark.no er ikke ansvarlig for å lage bannere for andre aktører. Det er viktig at bannerannonser sendes via e-post til Kulmark AS senest 1 uke før startdato (lansering). Startiden for alle bannere vil være mandag morgen kl.00:01 og slutter søndag kl.23.59. (1 uke liggetid). Bannerannonser kjøpes der og da og gebyr kan dermed ikke refunderes. Hvis bannere skal endres,må Kulmark AS varsles snarest mulig før startdato.

 

7. Priser og betaling

 • Det er gratis å registrere seg som bruker på Kulmark.no, både som privat og bedrift. Du kan som bedrift og privatperson lese/se annonser og kontakte selgere. Privatbrukere som er registrert, kan sette ut gratisannonser i visse kategorier. Disse gratiskategoriene er som følger; ”Oppussing”, ”Hage og Hageutsyr”, ”Jakt Fiske og Friluftsliv”, ”Dyreutstyr og fôr” og "Bil". Følgende kategorier er prisbelagt for privatbrukere; ”Trailere, Hengere og Annen Transport”, ”Landsbruksmaskiner og Utstyr”, ”Skogsbruk og Maskiner”, og ”Anlegg og Maskiner”. Alle kategorier er prisbelagt for bedriftskunder. Annonser betales ved å bruke transaksjonsportalen PayPal. Ingen annonser legges ut før Kulmark.no har fått fullt betalt for kjøp av annonser. Prisen kunden skal betale finnes på Kulmarks hjemmesider, orderbekreftelsen eller av særskilte vilkår for de enkelte markeder. Kulmark AS fakturerer bedriftskunder fortløpende med mindre annet er avtalt. Dersom bedriftskunden ikke betaler innen den fastsatte betalingsfrist, påløper forskinkelserente i medhold av Forskinkelsesloven. 

 

8. Avbestilling 

 • Ved avbestilling av kampanje så skal Kulmark AS motta en skriftlig varsel senest 10 dager før kampanjestart. Dersom avbestillingen finner sted etter 10 dagers fristen men før kampanjestart så har Kulmark AS rett til å fakturere kunden for 15% av kampanjebeløpet til dekning av arbeid og kostnader i forbindelse med kampanjen. 

 

9. Intellektuell eiendomsrett

 • Brukeren anerkjenner å fraskrive seg alle immaterielle rettigheter med hensyn til webområder, domener, sub-domener, design, tekst, innholdet, bildene, logoen, varemerke Kulmark, programvare og annet materiale som finnes på Kulmark.no. Unntak fra dette er innholdet i annonser.

 

10. Erstatning og begrensning av erstatningsansvar

 • Kulmark.no kan ikke holdes ansvarlig hvis Kulmarks tjenester ikke alltid fungerer feilfritt eller for at serveren er fri for virus. Kulmark AS er ikke ansvarlig for skader forårsaket av bruk av Kulmarks tjenester eller svikt i tjenestene. For feil og tap av penger for prisbelagte tjenester, kan Kulmark.no velge selv å refundere annonsegebyret til brukeren. Kulmark vil rette opp i feilen så fort som mulig hvis det forekommer en feil i systemet. Annonsen refunderes med det beløpet som brukeren har betalt for annonsen. Kulmark.no sitt totale ansvar under denne avtalen skal i alle tilfeller være begrenset til NOK 5 000 bortsett fra i tilfeller hvor skade er forårsaket av en tilsiktet handling eller grov uaktsomhet.

 

11. Bruk av data lagt inn i Kulmarks database

 • All behandling av brukerens personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. Når du har opprettet en brukerkonto på Kulmark.no vil Kulmark AS kunne behandle personopplysninger om deg. Formålet med dette er å kunne levere Kulmarks tjenester til brukerne, analysere markedstrendene og begrense misbruk av tjenestene. Kulmark AS behandler personopplysninger om brukerne for å kunne forbedre Kulmarks tjenester. Kulmark.no lagrer opplysninger som brukerne oppgir (fornavn, mellomnavn, etternavn, e-postadresse, gateadresse og gatenummer, fylke, postadresse og postnummer, kjønn, mobilnummer, husnummer, land og fødselsdato) i en egen database for å yte tjenesten som brukeren har bedt om. Opplysninger om personalia blir ikke distribuert til andre kommersielle aktører. Unntak fra dette er våre tredjeparter: PayPal og Syse AS som vi samarbeider med (personvernerklæring). Ved opprettelse av en brukerkonto på Kulmark.no, vil personopplysninger om brukeren registreres og lagres i vår database i inntil 5 år.

 

12. Tilgjengelighet

 • Kulmark.no kan ikke holdes ansvarlig hvis Kulmark.no midlertidig suspenderes for vedlikehold eller oppdatering av tjenestene. Kulmark AS har rett til uten varsel å endre eller legge til innhold i tjenestene. Kulmark.no har rett til å endre driftstider og helt eller delvis legge til eller endre informasjon og innhold på Kulmark.no. 

 

13. Spesielt om tilgjengeligjøring av annonser

 • Republisering av annonse eller endring av annonseobjekt faktureres som en ny annonse med mindre annet er avtalt.

 • Kulmark AS står fritt til å formidle hele eller deler av annonsen i enhver kanal og på eksterne nettsteder, dersom ikke annet er avtalt. 

 

14. Endring av generelle vilkår

 • Endringer av generelle vilkår kan skje fra tid til annen og dette dokumentet oppdateres straks etter at endringene har trådt i kraft.

 

15. Gyldigheten av vilkårene

 • Brukeren godtar betingelsene i dette dokumentet ved å bruke tjenesten eller registrerer seg som bruker på Kulmark.no. Kulmark.no har rett til å fjerne brukerkontoer eller utestenge brukere som bryter reglene og retningslinjene på Kulmark.no

 

16. Taushetsplikt (Bedrifsbrukere)

 • All informasjon om den annen parts strategier, priser, forretningsmodeller etc er konfidensiell. Dette skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten at den annen parts samtykke. Dette gjelder også etter Avtalens opphør. 

 

 

Oppdatert 13. mai 2016.

Kulmark AS

 

Personvernerklæring

 

1. Om personvernerklæringen

 • Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Kulmark AS samler inn og bruker informasjon om Kulmark.no brukere og hvordan vi beskytter brukerens personvern på Kulmark.no.

 

 • Kulmark ønsker å ta vare på personvernet til brukerne på Kulmarks tjenester. Følgende retningslinjer forteller brukerne hvordan Kulmark behandler brukernes personopplysninger på Internett. Retningslinjene kan endres fra tid til annen, og brukerne oppfordres til å lese gjennom retningslinjene regelmessig.

 

 

2. Oversikt over behandlingen av personopplysninger

 • Det er viktig at brukerne forstår hvordan informasjonen som de legger igjen på Kulmarks tjenester, håndteres. All behandling av brukerens personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. Dette dokumentet forklarer hvordan Kulmark samler og anvender brukerdata.

 

 • Når man har opprettet en brukerkonto på Kulmark.no, vil Kulmark AS kunne behandle personopplysninger om deg. Formålet med dette er å kunne levere Kulmarks tjenester til brukerne, analysere markedstrendene og begrense misbruk. Kulmark behandler personopplysninger av brukerne for å kunne forbedre tjenestene sine.

 

 

2a. Hva slags opplysninger samler vi inn?

 • Kulmark lagrer opplysninger som brukerne oppgir (fornavn, mellomnavn, etternavn, e-postadresse, gateadresse og nummer, fylke, postadresse og nummer, kjønn, mobilnummer, husnummer, land og fødselsdato) i en egen database for å yte tjenesten som brukeren har bedt om. Ved opprettelse av en brukerkonto på Kulmark vil personopplysninger om brukeren registreres og lagres.

 

 • For å kunne annonsere (selge) eller handle (kjøpe) på Kulmark.no må brukerne registrere seg og oppgi en del opplysninger/data som vil lagres i en egen database (Se listen ovenfor). Dette er for å kunne yte den tjenesten som brukeren har bedt om. Kulmark AS vil lagre opplysninger når brukeren kontakter Kulmark.no ved å sende en e-post gjennom ”kontakt oss”-funksjonen i tjenesten. E-postadressen og innholdet i e-posten vil lagres for å kunne svare tilbake på brukernes forespørsel. Når brukeren har registrert en brukerkonto vil vedkommende ha muligheten å motta nyhetsbrev fra Kulmark.no. Brukeren vil til enhver tid ha mulighet til å endre informasjon tilknyttet hans personlige informasjon (for eksempel: fornavn, mellomnavn, etternavn, gateadresse og nummer, fylke, postadresse og nummer, kjønn, mobilnummer, telefonnummer, land og fødselsdato). Brukeren kan tilenhver tid endre passord under innstillinger ved å logge inn på ”min konto”.

 

 • Når brukeren utfører et søk på Kulmark.no, lagrer annonser til egen konto, selger eller gjennomfører et kjøp, så vil denne handlingen registreres i Kulmarks database. Denne informasjonen brukes for å forbedre tjenesten og brukeropplevelsen. Informasjonen brukes også for å begrense misbruk av tjenesten.

 

 • Informasjon i annonser som har blitt lastet opp på Kulmarks tjenester, vil lagres i opptil 5 år. Dette gjøres for å bidra til å avklare tvister om annonseobjektet hvis partene skulle bli uenige. Tvister kan være alt fra uenighet om modell, kilometeravstand, garanti osv.

 

 • Personopplyninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.  

 

 

3. Barns og ungdoms personvern

 • Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn og ungdom under 18 år. Kulmark AS vil slette personopplysninger om barn og ungdom under 18 år så snart Kulmark AS blir oppmerksomme på forholdet.

 

 

4a. Informasjonskapsler

 • Kulmark jobber kontinuerlig med brukeropplevelsen på Kulmarks tjenester. Kulmark.no bruker informasjonskapsler i enkelte deler av innholdet på Kulmark tjenester for å gjøre brukeropplevelsen bedre. Informasjonskapsler er en liten datafil som lagres i brukerens nettleser og som da indentifiserer brukeren. Informasjonskapsler brukes for eksempel for å vite hvilke annonser brukeren har sett på og i statistisk sammenheng for å se hvordan brukerne har brukt Kulmarks tjenester.

  • Informasjonskapslene brukes til følgende; 

 1. - For å gjennomføre nettanalyser og trafikkmålinger.

 2. - Innhente statistikk.

 3. - Forenkle navigeringen på tjenesten.

 4. - Forbedre Kulmarks tjenester ved å se hvordan brukerne benytter seg av Kulmarks tjenester.

 

 • Du kan selv deaktivere informasjonskapsler, men dette varierer fra nettleser til nettleser. Vi anbefaler at man bruker en søkemotor for å finne ut hvordan informasjonskapsler fjernes i nettleseren.

 

 

4b. Hvilke cookies benytter vi?

 • Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på dette nettstedet. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om deg som bruker. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Vi benytter IP-anonymisering i Google AnalyticsDu kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

 

 

 

5. Deling av informasjon

 • Personopplysninger om brukeren vil ikke videreselges, formidles eller deles til andre parter på en annen måte enn det står beskrevet i dette dokumentet. Unntak er hvis vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller hvis vi har innhentet ditt samtykke. 

 

 • Tredjeparter som for eksempel en databehandler kan behandle personopplysninger på våre vegne i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven § 15. Ved levering av tjenester på Kulmark, kan tredjeparter få tilgang til brukerens personinformasjon. Et eksempel vil være at Kulmark bruker en tredjepart (se mer informasjon om PayPal sin personvernerklæring til å gjennomføre betalingstransaksjoner). Et annet eksempel er at vi bruker en tredjepart (Host: www.syse.no) til å lagre informasjon på en webserver. Alle tredjeparter er underlagt taushetsplikt, og ingen tredjeparter har tillatelse til å bruke personinformasjonen på noen annen måte enn i utførelsen av tjenester for Kulmark.no.   

 

 

 6. Informasjon fra andre kilder

Kulmark kan motta informasjon fra brukere som har annonsert via bannere og andre annonser. Denne informasjonen kan handle om antall klikk på bannere (hvor effektiv den er/var) slik at Kulmark kan måle effekten av bannerannonsen og gi brukeren mer relevant innhold. Kulmark kan motta informasjon fra andre tredjeparter som kan bidra å forbedre tjenesten.

 

 

7. Samtykke og endringer i retningslinjene for personvern

 • Ved å bruke Kulmarks tjenester godtar du innsamling og bruk av informasjon slik det er forklart i disse retningslinjene og i vilkårene for bruk. Endringer i retningslinjene for personvern kan forekomme fra tid til annen, og dette dokumentet vil da oppdateres.

 

 

 

Oppdatert 04. januar 2016.

Kulmark AS

Ovenfor finner du en oversikt med "annonseregler", "regler for bannerannonsering", "generelle vilkår" og "vår personvernerklæring".